Informatie voor verwijzers

Deze informatiefolder en informatiefilms voor verwijzers kunt u bekijken op de website van NVBT (De Nederlandse vereniging voor beeldende therapie)

 

 

 

 

 

Beeldende uitingen zijn vaak veelzeggender dan woorden omdat je op een bredere manier kunt uiten wat er in je leeft en wat je beweegt.

Door beeldend werken kan geoefend worden in nieuw gedrag. Het mooie is dat hiervoor geen talent nodig is. Het creatief uiten van jezelf is een middel en heeft niet als doel kunst maken.

Beeldende therapie bij:

 

 • concentratieproblemen (zoals ADHD)
 • burn-out klachten
 • relatieproblemen
 • onzekerheid
 • spanningsklachten
 • traumatische ervaringen als het verwerken van seksueel misbruik
 • eetproblemen
 • faalangst
 • negatief zelfbeeld
 • rouw
 • agressiviteit

 

Of bij problemen op gebied van

 • gebrek aan overzicht
 • leeg of doelloos voelen
 • emoties moeilijk kunnen verwoorden
 • contactproblemen of sociaal onhandig zijn chronische pijn
 • depressieve gevoelens
 • moeite met samenwerken
 • moeite met grenzen aangeven of grenzen respecteren
 • last hebben van angstgevoelens, etc.

 

Informatie voor verwijzers

 

Beeldende therapie kan goed worden ingezet bij:

 

Emotionele problemen

Zoals het verwerken van traumatische ervaringen of het leren uiten en vormgeven van emoties.

 

Gedragsproblemen

Het leren structuur aanbrengen, leren chaotisch gedrag tegen te gaan, verminderen van probleemgedrag, leren beter om te gaan met frustraties, leren om controle te verminderen, concentratie leren verhogen, doorzettingsvermogen vergroten.

 

Conflictverwerking

Om leren gaan met tegenstellingen, conflicten leren vormgeven en verwerken.

 

Egoversterking

Ontdekken en uitbreiden van mogelijkheden en onmogelijkheden, vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld, leren accepteren van grenzen en beperkingen, ontwikkelen van eigenheid en identiteit.

 

Sociaal functioneren

Leren samenwerken, leren kijken en luisteren naar anderen, bevorderen van assertiviteit, leren grenzen te stellen, rekening leren houden met anderen.

 

Verwijzen

Een cliënt die in behandeling wil kan zichzelf rechtstreeks aanmelden of kan via een verwijzer (huisarts, POH-er, psychiater, SPV-er, psycholoog, maatschappelijk medewerker, gebiedsteammedewerker doorverwezen worden.

 

Speciaal voor verwijzers is een informatiefolder over vaktherapie ontwikkeld. De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) heeft voor verwijzers informatie over vaktherapie opgenomen op haar website.

 

De FVB heeft gezamenlijk met GGZ Nederland een beroepsprofiel voor de GZ-Vaktherapeut opgesteld.

Zorginstituut Nederland geeft aan in haar onderzoek dat vaktherapieën als ondersteunde behandeling in de geneeskundige GGZ voldoen aan het criterium 'stand van de wetenschap en praktijk'.

 

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Indien de client reeds in behandeling is bij een psychiater, GZ-psycholoog of psychotherapeut waarbij een DBC is geopend, kan beeldende therapie worden opgenomen in dit DBC.ᅠDe therapie wordt dan in de meeste gevallen geheel vergoed.

 

>>

Zorgprogramma's

 

Beeldend therapeuten hebben de volgende zorgprogramma's,  geschreven. Deze zijn geaccordeerd door de FVB.

 • Angst- en stemmingsstoornissen bij volwassenen - groepstherapie
 • Autonomie herstel of versterking bij volwassenen - groepstherapie
 • Boosheid leren uiten, herkennen en begrenzen bij volwassenen - individueel
 • Getraumatiseerde vrouwen, dat kan ook seksueel getraumatiseerd zijn - individueel
 • Angststoornis bij adolescenten van 12 - 18 jaar

Geaccordeerd:

 

 • Niet denken maar doen. Een beeldende therapie voor mensen die emotioneel zijn vastgelopen.
 • Ik trek mijn eigen lijn. Beeldende therapie voor (seksueel) getraumatiseerde vrouwen.
 • Op je gemak onder de mensen.
 • Beeldende therapie voor psychiatrisch patiënten in detentie om dysfoor gedrag tegen te gaan.

 

 

Kijk voor geaccordeerde en door het Trimbos-instituut gepubliceerde producten in 'Vakwerk. Producttyperingen van vaktherapeuten voor het programma stemmingsstoornissen'  (2003), p. 24 - 41.

Overzicht geaccordeerd behandelaanbod Beeldende therapie, consensus based:

 

 • Beeldende groepstherapie in dagbehandeling voor mannen die een zedendelict gepleegd hebben.
 • Steunende en focaal-inzichtgevende individuele beeldende therapie gericht op het herstel en de versterking van het zelfbeeld bij kinderen.
 • Beeldende therapie voor psychiatrische patiënten in detentie om deviant gedrag tegen te gaan.
 • Beeldend therapeutische observatie bij jongeren met mogelijk een autisme spectrum stoornis (ASS).
 • Impulsen onder controle: Van Destructief naar Constructief handelen. Kortdurend traject beeldende therapie gericht op het vergroten van impulscontrole binnen de forensische psychiatrie.

>>

BinnensteBuiten Beeldende therapie